C# Dersleri 10 - Matematiksel İşlemler

     Bilgisayarlar matematiksel işlemler yapmaya bayılırlar. Aslında yapabildikleri tek şey de matematiksel işlemdir. C# dilinde matematiksel işlemler, diğer C türevi dillerdekine benzer. Bu makalede de C# ile basit matematiksel işlemler yapacağız. Bir Windows form uygulaması açıp bir Button ekleyelim ve kodlamaya başlayalım :

     Toplama     

private void btnDevam_Click(object sender, EventArgs e)
{
    int a = 3;
    int b = 5;

    MessageBox.Show((a + b).ToString());
}

     İki tane int değişken tanımlayıp 3 ve 5 değerlerini atıyoruz. Daha sonra bunların toplamını mesaj kutusunda gösteriyoruz. MessageBox.Show() methodu, parametre olarak string kabul eder. Hem a hem b int değişken olduğu için, a + b işleminin sonucu C# dilinde int bir değerdir. MessageBox.Show() methodu yalnızca string kabul ettiği için bizim bu değeri stringe çevirmemiz gerekiyor ve bu konuda ToString() methodu imdadımıza koşuyor. ToString() methodu, herhangi bir değeri string tipine çevirmek için kullanılır. Bu işlemin sonucu yine 8'dir ancak artık int tipinde değil string tipindedir.

     Çıkarma      

private void btnDevam_Click(object sender, EventArgs e)
{
    int a = 3;
    int b = 5;

    MessageBox.Show((a - 2).ToString());
}

     Çarpma      

private void btnDevam_Click(object sender, EventArgs e)
{
    int a = 3;
    int b = 5;
    int c;
    c = a * b;

    MessageBox.Show(c.ToString());
}

     Bölme      

private void btnDevam_Click(object sender, EventArgs e)
{
    int a = 15;
    int b = 5;
    int c;
    c = a / b;

    MessageBox.Show(c.ToString());
}

YORUMLAR
C# bilgisayar mühendisi
Temmuz 4, 2019 12:43
Kardeşim,harika içerikler yapıyorsun c# dilini seninle geliştiriyorum mümkünse konuları daha da genişletir misin ?
Email Adresi *
Görüntülenecek İsim *
Yorum *
Paylaş
  • f