C# Dersleri 12 - Listeler

     C# dilinde listeler(List<>), dizilerle aynı işe yarar desem yanlış olmaz sanırım. En büyük fark(listelerin dizilerden daha kullanışlı olmasının da sebebi), List tipinde bir değişken tanımlarken, alabileceği eleman sayısını belirtmek zorunda değiliz.     

private void btnDevam_Click(object sender, EventArgs e)
{
    List<string> isimler = new List<string>();
    isimler.Add("Emre Yıldırım");
    MessageBox.Show(isimler[0]);    //Emre Yıldırım
}

     List tipinde bir değişken tanımlarken, List keywordunden hemen sonra "<" ve ">" arasına listenin tipini belirtiriz. "isimler" listesinin string tipinde değerler tutmasını istiyorum, o yüzden List<string> olarak tanımladım. Tanımladıktan hemen sonra 0 elemanlı bir string listesi oluşturdu. Sonraki satırda List class'ının Add() methodunu kullanarak listeye eleman ekliyorum. List değişkenini hangi tipte tanımladıysanız, Add() methodu o tipte parametre isteyecektir.      

private void btnDevam_Click(object sender, EventArgs e)
{
    List<int> sayilar = new List<int>();
    sayilar.Add(3);
    sayilar.Add(78);
    sayilar.Add(46);
    MessageBox.Show(sayilar.Count.ToString());    
    sayilar.Remove(46);
}

      List tipindeki bir değişkenin eleman sayısını bulmak için sayilar.Count kullanabiliriz. Listeden bir eleman çıkarmak istersek, Remove() methodunu kullanabiliriz. Bu method, parametre olarak listeden çıkartmak istediğimiz elemanı alır.

YORUMLAR
Email Adresi *
Görüntülenecek İsim *
Yorum *
Paylaş
  • f