C# Dersleri 18 - Continue ve Break

     C# dilinde, compiler'ın döngüdeki davranışlarını kontrol edebileceğimiz çok önemli continue ve break keywordleri vardır.

     Break

     Break keywordu C# dilinde bir döngüden çıkmak için kullanılır.       

private void btnClick_Click(object sender, EventArgs e)
{
    for (int i = 0; i < 5; i++)
    {
        if (i == 2)
        {
            break;
        }

        MessageBox.Show(i.ToString());
    }
}

     Normal şartlarda bu kod bloğu, 0-5 arasındaki sayıları(0 dahil) MessageBox'ta gösterecekti. Ancak koyduğumuz if statement ve sonrasındaki break sebebiyle, i değeri 2 olduğunda döngüden çıkılacak. Yani MessageBox'ta yalnızca 0 ve 1 değerleri gösterilmiş olacak.

     Continue 

     Continue keywordu, döngünün sonraki adımına atlanmasını sağlar.     

private void btnClick_Click(object sender, EventArgs e)
{
    for (int i = 0; i < 5; i++)
    {
        if (i == 2)
        {
            continue;
        }

        MessageBox.Show(i.ToString());
    }
}

     i değeri 2'ye eşit olduğunda, döngünün geri kalanı çalıştırılmayacak ve compiler başa dönecektir. Yani bu kodu çalıştırdığımızda MessageBox'ta sırasıyla 0,1,3,4 yazdırılacaktır. 

YORUMLAR
Email Adresi *
Görüntülenecek İsim *
Yorum *
Paylaş
  • f