C# Dersleri 19 - Class

     Object Oriented Programming dillerinin temel yapı taşı Class(sınıf)'tır. Class soyut bir veri tipidir. Bir Class'tan oluşturulan somut tip nesnedir. Bir Class'ın barındırdığı method ve propertyler, o Class'ın nasıl davranacağını belirler.

     Class'ları bir örnek üzerinden konuşalım. Vereceğimiz örnek çok da büyük projelerde kullanabileceğiniz türden bir örnek değil aslında ancak Class'ın nasıl işlediğini açıklayabilmek adına bu örneği konuşacağız. Bir Windows form uygulaması oluşturup, forma bir Button ekleyelim. Projenize yeni bir Class ekleyebilmek için, Solution Explorer penceresinde proje adına sağ tıklayıp Add -> Class seçeneğini seçin. Açılan pencerede Class'ınıza "Merhaba" ismini verin ve "Add" butonuna tıklayın.

     Eğer Merhaba.cs adındaki yeni oluşturduğunuz Class otomatik açılmadıysa, Solution Explorer penceresinden Merhaba.cs'ye çift tıklayın.

     Class'ınız aşağıdaki gibi görünüyor olmalı(Visual Studio sürümüne bağlı ufak değişiklikler olabilir) :     

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace WinDeneme
{
    class Merhaba
    {
    }
}

     WinDeneme, benim projemin adı. Sizin de projenizin adı namespace keywordu ile yazıyor olmalı. using keywordu ile başlayan satırlarda, bu Class'ın kullanacağı kütüphaneler belirtiliyor. Bu satırlara ekleme / çıkarma yapmak mümkün ancak kütüphaneleri başka bir makalede ayrıntılı konuşacağız. Burada bizim için önemli olan kısım      

class Merhaba
{
}

     Visual Studio, class tanımlamasını otomatik yaptı ancak biz de manuel olarak kodlayabilirdik bunu. Class tanımlamasını class keywordu ile(...enteresan) yapıyoruz. class keywordunun yanına Class'a verdiğimiz isimi(Merhaba) yazıyoruz. Bu Class'a ait her şey, class Merhaba kod cümlesinin altındaki iki süslü parantez arasında tanımlanacak. Mesela bu Class'a bir method tanımlayalım.      

class Merhaba
{
    public string GetMessage()
    {
        return "Merhaba";
    }
}

     GetMessage isminde bir method tanımladık. Bu method Merhaba Class'ına ait ve değeri "Merhaba" olan bir string return ediyor. 

     Forma dönüp Button'a çift tıklayalım ve Button click eventini kodlayalım. Bir Class'ın nesnesini oluşturabilmek için, o Class tipinde bir değişken oluşturmamız gerekiyor.     

private void btnClick_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Merhaba m = new Merhaba();
}

     Merhaba tipinde bir değişken tanımlıyoruz. Değişkenin adı "m". Eşittirden sonraki new keywordunu, Merhaba tipinde yeni bir nesne oluşturmak için kullanıyoruz. Class'ımızın nesnesini oluşturduğumuza göre, bu değişkenden faydalanarak Merhaba Class'ındaki tüm methodları ve diğer özellikleri kullanabiliriz artık.      

private void btnClick_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Merhaba m = new Merhaba();
    MessageBox.Show(m.GetMessage());
}

     Projeyi çalıştırıp gelen formda Button'a tıklayınca "Merhaba" yazan bir MessageBox açılacağını göreceksiniz. 

     Projeyi buradan  indirebilirsiniz.

YORUMLAR
Email Adresi *
Görüntülenecek İsim *
Yorum *
Paylaş
  • f