C# Dersleri 21 - Erişim Belirleyiciler(Access Modifiers)

     C# dilinde methodların, classların ve diğer elemanların erişilebilirliğini belirlediğimiz keywordlere erişim belirleyici(Access Modifiers) denir. Erişim belirleyicileri uygulamamızın güvenliğini sağlamak için kullanırız. C# dilinde 5 erişim belirleyici vardır.

     1 - public 

     En yaygın şekilde kullandığımız erişim belirleyici keywordu public'tir. Bir elemanı(method, class,property vs) public olarak tanımlarsak, erişiminde hiç bir kısıtlama yapmamış oluruz. Aynı kütüphanedeki(ya da o kütüphaneyi referans alan kütüphanelerdeki) tüm elemanlar, public olarak belirttiğiniz elemana erişebilir demektir.

     2 - private 

     private keywordu ile işaretlenmiş elemanlara yalnızca aynı class içinden erişilebilir. 

     3 - protected

     Bir elemana sadece bulunduğu classtan ve o classı miras(inheritance) alan classlardan erişilebilsin istiyorsanız, protected keywordunu kullanabilirsiniz.

     4 - internal

     Bir elemana bulunduğu projeden erişilebilsin isterseniz internal keywordunu kullanabilirsiniz.

     5 - protected internal

     protected ve internal keywordlerinin birleşimidir. Yani protected internal keywordu ile işaretlenmiş elemana yalnızca aynı projeden ya da o projeyi referans almış projelerden erişilebilir.

YORUMLAR
Email Adresi *
Görüntülenecek İsim *
Yorum *
Paylaş
  • f