C# Dersleri 22 - Method Overload İşlemi

     Bazı uygulamalarda bir başka method ile neredeyse aynı, sadece çok küçük farklar barındıran methodlar yazmamız gerekir. Böyle durumlarda yeni isimlerle yeni methodlar oluşturmak kod kirliliğine sebep olacağı gibi hangi methodun ne iş yaptığını hatırlamamızı da zorlaştırır. C# dilinde, aldıkları parametreler farklı olduğu sürece aynı isimle birden fazla method yazabiliriz. Bu işleme method overloading(aşırı yükleme) denir.

     Bir Windows form uygulaması oluşturup, forma bir Button atalım ve Button'a çift tıklayarak code-behind'a geçelim.      

private void btnClick_Click(object sender, EventArgs e)
{
    MesajGoster(3);
    MesajGoster("Merhaba");
}

void MesajGoster(int sayi)
{
    MessageBox.Show(sayi.ToString());
}

void MesajGoster(string yazi)
{
    MessageBox.Show(yazi);
}

     MesajGoster adında bir method oluşturduk. Bu method int tipinde parametre alıyor ve gelen değeri MessageBox'ta gösteriyor. Daha sonra bu methodu overload ettik ve aynı methodun string parametre alan versiyonunu yazdık. Artık MesajGoster methodunun iki farklı versiyonunu kullanabiliriz.

     Projeyi buradan indirebilirsiniz.

YORUMLAR
Email Adresi *
Görüntülenecek İsim *
Yorum *
Paylaş
  • f