C# Dersleri 25 - Miras(Inheritance)

     Object Oriented programlama dillerinde en önemli yapı taşlarından birisi miras(inheritance) yapısıdır. Miras, başka bir classın private olmayan elemanlarını kullanabilen yeni bir class oluşturabilmemize olanak sağlar. Miras yoluyla oluşturulan yeni classa Derived Class, miras alınan classa Base Class denir. C# dilinde bir class yalnızca bir classtan miras alabilir.

     Person adında bir class oluşturalım :     

class Person
{
    public string Name { get; set; }
    public string Gender { get; set; }
    public int Age { get; set; }
}

     Person classının 3 tane propertysi var. string tipinde Name, string tipinde Gender ve int tipinde Age. Şimdi Student adında bir class oluşturup Person classından miras almasını sağlayalım :    

class Student:Person
{
    public int StudentNo { get; set; }
}

     Class tanımlamasındaki ":Person" ibaresi, bu classın Person classından miras aldığı anlamına gelir. Bu da demek oluyor ki bu class, Person classının private olmayan tüm elemanlarını kullanabilir.      

private void btnClick_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Student st = new Student();
    st.Age = 17;
    st.Gender = "Erkek";
    st.Name = "Alex de Souza";
    st.StudentNo = 2038;
}

     Projeyi buradan indirebilirsiniz. 

YORUMLAR
Email Adresi *
Görüntülenecek İsim *
Yorum *
Paylaş
  • f