C# Dersleri 27 - Indexer Kullanımı

     C# dilinde oluşturduğumuz bazı nesnelerin dizi veya listelere benzer şekilde davranmasını isteriz. Indexerlar oluşturduğumuz nesnelerin index değerlerine sahip olmasını ve bu index değerleri sayesinde elemanlarına erişebilmemizi sağlar.

     Bir Windows form uygulaması oluşturup projeye bir class ekleyelim:     

class City
{
    public string this[int index]
    {
        get { return cities[index]; }
        set { cities[index] = value; }
    }
    string[] cities = new string[] { "İstanbul""Ankara""İzmir""Bursa" };
}

     Bu classta "public string this" kod cümlesi ile indexerımızı tanımlamış oluyoruz. get methodu, oluşturduğumuz nesnenin değerini okumamızı sağlayacak method. Nesnenin değeri okunmak istendiğinde cities dizisinin index numarasına karşılık gelen elemanını return ediyoruz. "cities[index] = value;" kod cümlesindeki "value" keywordu gelen değeri belirtiyor. Yani set methodu ile gelen değeri cities dizisinin index numarasına karşılık gelen elemanına atama yapmış oluyoruz.

     Bu oluşturduğumuz nesneyi bir array gibi kullanabiliriz artık :      

private void btnClick_Click(object sender, EventArgs e)
{
    City c = new City();
    MessageBox.Show(c[2]);
}

 

YORUMLAR
Email Adresi *
Görüntülenecek İsim *
Yorum *
Paylaş
  • f