C# Dersleri 38 - Substring Kullanımı

     Substring methodu C# dilinde, bir string değer içindeki harf ya da harfler grubunu seçmek için kullanılır. Substring methodunun iki override'ı vardır. Birincisi yalnızca int tipinde bir parametre(başlangıç indexi) alır. Diğer override ise int tipinde iki parametre(başlangıç indexi ve uzunluk) alır.      

private void btnClick_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string name = "Emre Yıldırım";
    string firstName = name.Substring(0, 4);
    string lastName = name.Substring(5); 
}

     Önce string tipindeki name değişkenine "Emre Yıldırım" değerini atadım. Daha sonra substring() methodu ile bu stringden parçalar alalım. "name.Substring(0, 4)" kod cümlesi, 0. indexten başlayıp, 4 harf boyunca ilerle demektir. Yani bu kod cümlesi "Emre" değerini döndürür. "name.Substring(5)" kod cümlesi, 5. indexten başlayıp string sonuna kadar devam et demektir. Yani bu kod cümlesi "Yıldırım" değerini döndürür.

YORUMLAR
Email Adresi *
Görüntülenecek İsim *
Yorum *
Paylaş
  • f