C# Dersleri 4 - Değişkenler

     C# dilinde değişkenler(Variable), data saklamamızı ve tekrar kullanabilmemizi sağlar. C#'da her değişkenin belirli bir tipi vardır. Bu tip, değişken için RAM'de ayrılacak boyutu ve değişkenin alabileceği değerlerin özelliklerini belirler.

     C#'taki basit değişken tiplerini şu şekilde kategorize edebiliriz :

     Integral tipler :    sbyte, byte, short, ushort, int, uint, long, ulong, ve char
     Floating point tipler :    float ve double
     Decimal tipler :    decimal
     Boolean tipler :    true veya false değerler alabilen değişkenler
     Nullable tipler :    Null değer alabilen değişkenler

     Değişken Tanımlama

     Bir değişken adı; harf ile başlamalıdır, boşluk veya C# keywordleri içeremez. Tipi string olan değişkenler, değer olarak bir yazı("Merhaba") alabilir. int tipindeki değişkenler sayısal değer(3), double tipindeki değerler kesirli sayısal değerler(3.5) alabilir. Değişken tanımlamasını aşağıdaki şekilde yapabiliriz :

private void btnClick_Click(object sender, EventArgs e)
{
    int counter = 3;
    int sayi;
    double kesirli = 3.5;
    string text;
    text = "Hello World";
    char harf = 'k';       //char, karakter değeri alabilir, tek tırnak içinde yazılmalıdır
    bool dogru = true;     //bool, true false değer alabilir
}

     Değişkenin değerini, tanımlama aşamasında atayabilirsiniz ancak bu zorunlu değil. Sadece tanımlama yapıp değerini daha sonra da atayabilirsiniz. 

     Şimdi bir windows form uygulaması oluşturup forma bir adet Button sürükleyelim. Button'a çift tıklayıp code behind'a geçelim ve aşağıdaki kodu yazalım. Bu kodda önce "text" adında ve string tipinde bir değişken oluşturuyoruz. Daha sonra text isimli değişkene değer atıyoruz ve bu değeri MessageBox.Show() methoduyla mesaj kutusunda gösterilmesini sağlıyoruz.      

private void btnClick_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string text;
    text = "Hello World!";

    MessageBox.Show(text);
}

     Projeyi çalıştırdığımızda gelen formda butona tıklayınca mesaj kutusunda belirttiğimiz değer yazacaktır. 

YORUMLAR
Email Adresi *
Görüntülenecek İsim *
Yorum *
Paylaş
  • f