C# Dersleri 40 - Remove ve Replace

     Remove Methodu

     C# dilinde Remove methodu, string data içindeki bir karakter veya karakter grubunun silinmesi için kullanılır. Kullanımı Substring methoduna çok benzer. Aynı Substring gibi Replace methodunun da iki override'ı vardır. İlk override, int tipinde yalnızca bir parametre alır. Bu parametre string datadan silinecek bölümün başlangıç indexidir. Indexten başlanarak stringin sonuna kadar siler. İkinci override, int tipinde iki parametre(başlangıç indexi ve uzunluk) alır.     

private void btnClick_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string sentence = "Merhaba benim adım Emre";
    string hello = sentence.Remove(7);  //Merhaba
    string shortSentence = sentence.Remove(7, 6);   //Merhaba adım Emre 
}

     Bu işlemin sonucunda hello isimli değişkene "Merhaba", shortSentence isimli değişkene "Merhaba adım Emre" değerleri atanmış olacaktır.

     Replace Methodu

     String data içindeki karakter veya karakter grubunu, başka bir string ile değiştirmek(replace etmek) istersek, C# dilinde Replace methodu işimizi görür.     

private void btnClick_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string sentence = "Merhaba benim adım Emre";
    sentence = sentence.Replace("Emre""Emre Yıldırım");  //Merhaba benim adım Emre Yıldırım
}

YORUMLAR
Email Adresi *
Görüntülenecek İsim *
Yorum *
Paylaş
  • f