C# Dersleri 41 - Split Kullanımı

     C# dilinde bir string veriyi, belli bir düzene göre parçalara ayırmak istediğimizde Split() methodunu kullanabiliriz. Split methodunun dönüş tipi string dizisidir. Küçüklü büyüklü hemen her projede sıklıkla ihtiyaç duyulan bir methoddur.     

private void btnClick_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string renkler = "sarı,lacivert,kırmızı,beyaz,yeşil";
    string[] renkDizisi = renkler.Split(',');
    MessageBox.Show(renkDizisi[3]);
}

     Öncelikle renkler adında bir string verimiz olduğunu varsayalım. Bu veri, virgüllerle ayrılmış şekilde renkleri içeriyor. Bu uzun stringi parçalara ayırıp string dizisi haline getirmek istersek Split methodunu kullanabiliriz. "renkler.Split(',')" kod cümlesi, renkler stringini virgüllerden ayırmamızı sağlar. Parametre olarak ',' değil de örneğin '#' gönderseydik, bu sefer '#' sembollerinden parçalayacaktı stringi. Dönüş tipi daha önce de belirttiğim gibi string dizisi olacaktır, dolayısıyla renkDizisi isimli string[] tipindeki değişkene atayabilir Split methodunun sonucunu.

     Bu işlemin sonucunda renkDizisi isimli dizi, 5 elemanlı olacaktır. Örneğin renkDizisi[3], bize 4.sıradaki rengi yani "beyaz"ı verecektir.

C# Split Kullanımı

YORUMLAR
Email Adresi *
Görüntülenecek İsim *
Yorum *
Paylaş
  • f