C# Dersleri 42 - Math Classı

     Yazdığımız uygulamalarda zaman zaman 4 işlemden daha ağır seviyede matematiksel işlemler yapmamız gerekir. System.Math class'ı birçok hazır methodu ve statik property'leri ile bir bilimsel hesap makinesi ile yapılabilecek hemen hemen her şeyi C# ile yapabilmemizi sağlar. Örneğin Math.Pow methodu, sayının üssünü almamızı sağlarken Math.Log methodu ile logaritmik işlemler yapılabilir, Math.Sqrt methodu ile karekök alabiliriz.     

private void btnClick_Click(object sender, EventArgs e)
{
    double r = 3;
    double area = Math.PI * Math.Pow(r, 2); //yarıçapı 3 olan bir dairenin alanı
}

      Örnekte r adında double bir değişken tanımlayıp 3 değerini atadım. Daha sonra bu değişkeni kullanarak, yarıçapı 3 olan bir dairenin alanını hesapladım. Bildiğiniz gibi dairenin alanı pi * r^2 formülü ile hesaplanır. C# dilinde Math class'ı bu formülü kolayca hesaplayabilmemizi sağlar. Math.Pi property'si adından da anlaşılacağı üzere pi değerini verir. Math.Pow(r, 2) kod cümlesiyle ise r'nin karesini hesaplamış oluruz. Çarpımları da bize dairenin alanını verir.     

private void btnClick_Click(object sender, EventArgs e)
{
    double max = Math.Max(3, 8);
    double min = Math.Min(3, 8); 
}

     Math.Max methodu, parametre olarak 2 değer alır. Aldığı parametrelerin aynı veri tipinde olması gerekir ve tüm sayısal veri tiplerini destekler(int, double, long...). Adından da anlaşılacağı üzere Math.Max methodu, giren iki parametreden büyük olanı döndürür. Math.Min methodu da aynı şekilde çalışır ve giren değerlerden küçük olanı döndürür.

     Bunların dışında çok kullanılabilecek bazı Math classı methodları :     

private void btnClick_Click(object sender, EventArgs e)
{
    double deger = Math.Sqrt(49);       //7
    deger = Math.Pow(2, 3);             //8
    deger = Math.Abs(-3);               //3
    deger = Math.Round(4.9999);         //5
    deger = Math.Round(4.4999);         //4
    deger = Math.Sin(Math.PI / 2);      //1 
}

 

YORUMLAR
Email Adresi *
Görüntülenecek İsim *
Yorum *
Paylaş
  • f