C# Dersleri 44 - FolderBrowserDialog Kullanımı

     Daha önceki bir makalemde OpenFileDialog kullanarak kullanıcıların dosya seçebilmesine imkan sağlamayı anlatmıştım. Aynı şekilde eğer kullanıcının klasör seçmesini istiyorsak FolderBrowserDialog kullanabiliriz. C# dilinde FolderBrowserDialog classı, kullanıcının bilgisayarındaki klasörlerin listelenmesini ve kullanıcının istediği klasörü seçebilmesini sağlar.

     Yalnızca bir button içeren basit bir windows form uygulaması üzerinden anlatacağım FolderBrowserDialog classını. FolderBrowserDialog'u projemize eklemenin 2 yolu var; Toolbox penceresinden forma sürükleyebiliriz ya da kod ile oluşturabiliriz. Ben her zamanki gibi C# yazarak oluşturacağım.     

private void btnClick_Click(object sender, EventArgs e)
{
    FolderBrowserDialog fbd = new FolderBrowserDialog();
    if (fbd.ShowDialog() == DialogResult.OK)
    {
        MessageBox.Show(fbd.SelectedPath);
    }
}

     Kullanıcı butona tıkladığında FolderBrowserDialog classına ait "fbd" isimli bir nesne oluşturuyoruz. Bu nesne sayesinde FolderBrowserDialog classının ShowDialog() methodunu çağırıyoruz. Bu method, kullanıcının bilgisayarındaki klasörleri listeleyen pencerenin açılmasını sağlar. Kullanıcı eğer "Tamam" butonuna tıkladıysa "fbd.ShowDialog() == DialogResult.OK" kod cümlesi true sonuç döndürür ve if kod bloğunun çalışmasını sağlar.

csharp-folderbrowserdialog-folders

     FolderBrowserDialog classına ait SelectedPath propertysi bize kullanıcının seçtiği klasörün yolunu verir. Description propertysi, açılan pencerenin üzerine bir açıklama yazmamıza olanak sağlar. RootFolder ise, açılan pencerede hangi klasöre ait alt klasörlerin gösterileceğini belirlememizi sağlar.

folderbrowserdialog-penceresi

     Projeyi buradan indirebilirsiniz.

YORUMLAR
Email Adresi *
Görüntülenecek İsim *
Yorum *
Paylaş
  • f