C# Dersleri 46 - File Kullanımı

     C# dilinde dosya oluşturmak, taşımak, silmek gibi dosya düzeyinde işlemler yapmak istediğimizde File classı işimizi görecektir. Daha önceki bir makalede Directory classından bahsetmiştim. File classı ve Directory classı birçok açıdan benzerlik gösterir. Kısaca özetlemek gerekirse Directory classı klasör düzeyindeki işlemlerde, File classı dosya düzeyindeki işlemlerde kullanılır.

     File classı da tıpkı Directory gibi static bir classtır. Yani bu classı kullanabilmek için yeni bir nesne oluşturmanız gerekmez, doğrudan kullanabilirsiniz. Yine tıpkı Directory classı gibi, File classı da System.IO kütüphanesi içerisindedir.   

     File.Exists()

     Bir dosya oluşturmadan önce o dosyanın zaten var olup olmadığını kontrol etmek isteriz. File.Exists() methodu, dosyanın var olup olmamasına göre true/false değer döndürür.    

private void btnClick_Click(object sender, EventArgs e)
{
    File.Exists("D:/Deneme/yeni.txt");
}

     File.Create()

     Bir dosya oluşturmak için File.Create() methodunu kullanırız. Bu method, parametre olarak dosyanın oluşturulacağı adresi alır.       

private void btnClick_Click(object sender, EventArgs e)
{
    File.Create("D:/Deneme/test.txt");
}

     File.Move()

     Bir dosyanın yerini değiştirmek istediğimizde File.Move() methodunu kullanabiliriz. Bu method, 2 adet string parametre alır. Birinci parametre taşınmak istenen dosyanın adresini, ikinci parametre taşınacak adresi belirtir. Bu method kısaca kes + yapıştır yapmamızı sağlar.     

private void btnClick_Click(object sender, EventArgs e)
{
    File.Move("D:/Deneme/yeni.txt""D:/yeniText.txt");
}

     Bu işlem sonucunda D:/Deneme klasöründeki yeni.txt adlı dosya, D:/ dizinine taşınacak ve adı yeniText.txt olarak değiştirilecektir.

     File.Delete()

     Bir dosyayı silmek istediğimizde C# dilinde File.Delete() methodunu kullanabiliriz. Bu method parametre olarak silinmek istenen dosyanın adresini alır.      

private void btnClick_Click(object sender, EventArgs e)
{
    File.Delete("D:/Deneme/yeni.txt");
}

 

YORUMLAR
Email Adresi *
Görüntülenecek İsim *
Yorum *
Paylaş
  • f