C# Dersleri 5 - Control Özelliklerini Kod Yazarak Değiştirmek

     Daha önceki bir makalede, form kontrollerinin özellik(property)lerini, Properties penceresini kullanmadan, kod yazarak da değiştirebileceğimizi konuşmuştuk. Şimdi bunları nasıl yapabileceğimize bakalım.

     Bir Windows form uygulaması oluşturup forma bir tane Button sürüklüyoruz. Properties penceresinden Button'un "(Name)" özelliğini "btnClick" yapalım.

Button Properties

     Butona çift tıklayarak code behind tarafına geçiyoruz. Visual Studio'nun otomatik oluşturduğu "btnClick_Click" methoduna, butona tıklanınca yapılacak işlemleri kodluyoruz. İlk önce yapılmasını istediğimiz işlem, butonun yazısını değiştirmek olsun. Button kontrolünün adını(btnClick) yazıp noktaya(.) bastığınızda, btnClick butonuna ait tüm propertyler ve tüm eventler intellisense'de listelenir. Aşağıdaki görselde, "Text" in solundaki anahtar ikonu, bunun bir Property olduğunu belirtir. Üstündeki mor kutu ikonu, "ResetText"in bir method olduğunu belirtir ve o ikonu gördüğünüz anda bilirsiniz ki ResetText'ten sonra parantez açmanız gerekir(ResetText()). "TextChanged"in solundaki şimşek ikonu ise bunun bir Event olduğunu belirtir. Eventler daha sonra ayrıntılı konuşacağımız apayrı bir dünya tabi ama bu eventin ne zaman tetikleneceğini isminden az çok anlayabilirsiniz. Bu arada belirteyim bu ikonlar Visual Studio sürümüne bağlı olarak değişebiliyor.

Intellisense

     Çok konuştuk, biraz C# yazalım :      

private void btnClick_Click(object sender, EventArgs e)
{
    btnClick.Text = "Merhaba";
}

     Burada "Text" yazısının üstüne geldiğinizde Visual Studio, açılan küçük tooltip aracılığıyla, bunun bir string değer olduğunu söyler. Yani butonun Text propertysine bir string değer atayabilirsiniz. "=" işareti C# dilinde atama anlamına gelir ve eşittirin solundaki değere, sağındaki değeri atar. Yani bu durumda btnClick'in Text propertysine "Merhaba" değerini atamış olduk. Projeyi çalıştırıp butona tıkladığınızda butonun yazısının "Merhaba" olarak değiştiğini göreceksiniz.

     Diğer propertylerden bazı önemlilere göz atalım. Örneğin "Enabled" propertysi, butonun tıklanabilir olup olmadığını belirleyen property. Üzerine geldiğinizde bool değer yani true ya da false alabileceğini göreceksiniz. Bu propertyi false atamak, butonun tıklanabilir olmamasını sağlayacaktır. "Height" propertysi, butonun yüksekliğini belirleyen propertydir. Üzerine geldiğinizde int yani sayısal değer alabileceğini görürsünüz.      

private void btnClick_Click(object sender, EventArgs e)
{
    btnClick.Text = "Merhaba";
    btnClick.Enabled = false;
    btnClick.Height = 200;
    btnClick.Visible = true; 
}

     Tüm bu anlattıklarımız, yalnızca Button kontrolü için değil, tüm kontroller için geçerlidir. Örneğin Button'u sürüklediğimiz şekilde, aynı yerden bir TextBox sürükleyelim formun üzerine. Textbox seçili iken Properties penceresini açarak (Name) özelliğini değiştirebilirsiniz. Ya da default(textBox1) haliyle bırakabilirsiniz.       

private void btnClick_Click(object sender, EventArgs e)
{
    btnClick.Text = "Merhaba";
    btnClick.Enabled = false;
    btnClick.Height = 60;
    btnClick.Visible = true;

    textBox1.Text = "Naber";
}

Projeyi buradan indirebilirsiniz 

YORUMLAR
Email Adresi *
Görüntülenecek İsim *
Yorum *
Paylaş
  • f