C# Dersleri 51 - DateTimePicker Kullanımı

     Projelerimizde çoğu zaman kullanıcının tarih ve zaman seçebilmesini isteriz. Windows form uygulamalarında bu işlev için DateTimePicker tool'unu kullanabiliriz. Toolbox penceresinde "Common Controls" sekmesinden bu tool'u bulup forma sürükleyerek DateTimePicker'ı forma ekleyebiliriz.

     DateTimePicker Format Düzenleme

     DateTimePicker formatını iki şekilde belirleyebiliriz; ilk yöntem Properties penceresini kullanarak. Bir diğer yöntem ise her zamanki gibi C# ile kodlayarak. DateTimePicker seçili iken Properties penceresini açtığınızda "Format" özelliğini değiştirerek formatı ayarlayabilirsiniz. Buradaki seçenekler :

      * Long : 17 Ocak 2017 Salı
      * Short : 17.01.2017
      * Time : 04:16:11
      * Custom

     Eğer burada verilen seçenekler işinizi görmüyorsa(örneğin hem tarih hem de zaman görünsün istiyorsanız) Custom seçeneğini seçtikten sonra CustomFormat özelliğine istediğiniz formatı yazmanız gerekir. CustomFormat'ı yazmak istediğinizde bu MSDN linkinden yararlanabilirsiniz.

Datetime format seçenekleri

     Örneğin CustomFormat özelliğine "dd" yazarsanız DateTimePicker üzerinde çift haneli olarak günü göstermiş olursunuz. "H" size saati verir. Eğer tarih ve zamanı uzun uzun görmek istiyorsanız formatınız şu şekilde olabilir : "d, MMMM, dddd yyyy H:mm:ss". CustomFormat'ı bu şekilde belirlerseniz görüntülenecek format "17, Ocak, Salı 2017 4:16:11" olacaktır. Ya da benim tercihim, daha kısa ve anlaşılır bir format yazmak isterseniz, "d/M/yyyy h:mm" formatı yazdığınızda "17/1/2017 4:16" olarak görüntülenecektir.

     Bu işlemi aynı zamanda C# ile de yapabilirsiniz :     

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
    dateTimePicker1.Format = DateTimePickerFormat.Custom;
    dateTimePicker1.CustomFormat = "d/M/yyyy h:mm";
}

private void btnClick_Click(object sender, EventArgs e)
{
    DateTime dt = dateTimePicker1.Value;
    MessageBox.Show(dt.ToString());
}

     Bu örnekte form'un Load eventinde DateTimePicker'in formatını belirliyoruz. Daha sonra butona tıklandığında da DateTimePicker'da seçilen değeri alıp messagebox'ta gösteriyoruz. DateTimePicker'ın değeri Datetime tipinde olacaktır. Bu yüzden messagebox'a gönderirken ToString() methodu ile değeri string tipine çeviriyoruz.

YORUMLAR
Ahmet Berk Sümercan
Aralık 29, 2018 22:37
Datepicker kullanımında olduğumuz günden önceki günler seçilmesini nasıl engelleriz ?
Email Adresi *
Görüntülenecek İsim *
Yorum *
Paylaş
  • f