C# Dersleri 53 - C# İle Kes, Kopyala, Yapıştır

     C# dilinde Clipboard classı, clipboarda data atmaya ve clipboarddaki dataya erişebilmemizi sağlar. Kullanımı gayet kolay bir classtır. Bir yazı kopyalamak istersek yalnızca Clipboard.SetText() methodunu kullanabiliriz. 

     Clipboard classını kolayca uygulayabileceğimiz bir windows form projesi üzerinden konuşmak gerekirse, ara yüzü aşağıdaki gibi bir form hazırlıyorum.

Clipboard Kullanımı

     Bu buttonlara tıklandığında çalışacak kod ise :     

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Clipboard.SetText(txtFrom.Text);
    txtFrom.Clear();
}

private void btnCopy_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Clipboard.SetText(txtFrom.Text);
}

private void btnPaste_Click(object sender, EventArgs e)
{
    txtTo.Text = Clipboard.GetText();
}

     Clipboard.SetText() methodu, clipboarda bir yazı kopyalamamızı sağlarken, Clipboard.GetText() methodu, clipboarddaki yazıya erişmemizi sağlar. Aynı şekilde resim kopyalamak ve yapıştırmak için Clipboard.SetImage() ve Clipboard.GetImage() methodlarını da kullanabiliriz.

YORUMLAR
Email Adresi *
Görüntülenecek İsim *
Yorum *
Paylaş
  • f