C# Dersleri 54 - Timer Kullanımı

     Timer classı ve Timer kontrolü, masaüstü uygulamalarından tutun da windows servislere kadar birçok yerde karşımıza çıkar. Timer aracılığıyla, herhangi bir kullanıcı veya ayrı bir thread etkileşimi olmadan, bir işlemin belirli aralıklarla tekrarlanmasını sağlayabiliriz.

     Yalnızca bir button içeren bir windows form uygulamamız olsun. Kullanıcı formdaki buttona tıkladığında 1'er saniye aralıkla bir işlem yapmak istersek Timer classını kullanabiliriz :      

private void btnStart_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Timer t = new Timer();
    t.Interval = 1000;
    t.Tick += T_Tick;
    t.Start();
}

private void T_Tick(object sender, EventArgs e)
{
    //yapılacak işlem
    MessageBox.Show("Merhaba");
}

     Kullanıcı buttona tıkladığında Timer classının bir nesnesini oluşturuyoruz. Interval propertysi, timer'ın ne kadar sürede bir tetikleneceğini belirlememizi sağlıyor ve milisaniye cinsinden değer alıyor. Örnekte bu propertyi 1000 olarak tanımladığım için, timer saniyede 1 tetiklenecek demektir. "t.Tick += T_Tick;" kod cümlesiyle, timer tetiklendiğinde "T_Tick" adındaki methodun çalıştırılacağını belirtmiş oluyoruz.

     Her ne kadar burada timer ile saniyede bir messagebox gösteriyor olsak da çok daha kompleks işlemler de yapılabilirsiniz. Örneğin belirli aralıklarla veritabanını yedekleyen windows servisler, düzenli kontrollere göre mail atan uygulamalar geliştirmek istediğinizde Timer kullanabilirsiniz.

YORUMLAR
Email Adresi *
Görüntülenecek İsim *
Yorum *
Paylaş
  • f