C# Dersleri 59 - Listview Kullanımı

     C# yazılım diliyle kodladığımız uygulamalarımızda Listview kontrolünü kullanıcılara basit listeler gösterebilmek için kullanırız. Toolbox'taki Common Controls sekmesinden bir listview kontrolünü forma ekleyerek bu kontrolü kullanmaya başlayalım.

C# Projeye Listview Eklemek

     Basit bir form örneği üzerinden konuşalım listview kontrolünü. Kişilere ait ad, soyad ve yaş bilgileri girildikçe bu bilgileri listview'a atacağız. Öncelikle listview'a kolonlarımızı ekleyelim.

Listviewa Kolon Eklemek

     Listview'ın sağ üstündeki küçük üçgene tıklayınca açılan kutuda "Edit Columns" seçeneği, listview'daki kolonları ekleyip çıkarabilmemizi, güncelleyebilmemizi sağlar. Açılan pencerede "Add" butonunu kullanarak 3 kolon ekliyorum : Adı, Soyadı ve Yaşı. Kolonların Text özelliğini değiştirerek görünmesini istediğimiz kolon başlıklarını yazıyoruz.

     OK diyerek kapattığımız halde kolonlar proje çalışır halde değilken görünmüyor. Proje çalışmazken de bu kolonların görünür olması için View özelliğini "Details" olarak seçebiliriz.

Listview Kolon Görünümü

     Gridline : Bu özellik, listview'daki satır ve kolon çizgilerinin görünür olup olmamasını belirler. Bu özelliğe True atayarak satır ve kolon çizgilerini görünür yapabilirsiniz.
     FullRowSelect : FullRowSelect özelliği, listedeki bir hücrenin üzerine tıklanıldığında sadece hücrenin mi yoksa tüm satırın mı seçileceğini belirler.
     MultiSelect : Bu özellik birden fazla satırın seçilip seçilemeyeceğine karar verir. Listview'da birden fazla satır seçilsin isterseniz MultiSelect özelliğine True atayabilirsiniz.

     Şimdi Ekle butonuna tıklandıkça listview'a satır ekleyecek kodu yazabiliriz.     

private void btnAdd_Click(object sender, EventArgs e)
{
    ListViewItem lvi = new ListViewItem(txtName.Text);
    lvi.SubItems.Add(txtSurname.Text);
    lvi.SubItems.Add(txtAge.Text);

    listView1.Items.Add(lvi);
    txtAge.Clear();
    txtSurname.Clear();
    txtName.Clear();
    txtName.Focus();
}

     Listview'a Sağ Tık Fonksiyonları Eklemek

     Toolbox'taki Menus & Toolbars sekmesinden forma bir ContextMenuStrip ekleyelim. Menude görünmesini istediğimiz seçenekleri yazdıktan sonra, listview kontrolünün ContextMenuStrip özelliğine eklediğimiz menu kontrolünü atayalım.

Listviewa Sağ Tık Menu Eklemek

     Bir butonmuş gibi, menu seçeneğine çift tıklayarak işlevini kodlamaya başlayabiliriz.     

private void gosterToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (listView1.SelectedItems.Count > 0)
    {
        MessageBox.Show(listView1.SelectedItems[0].Text);
    }
}

private void silToolStripMenuItem1_Click(object sender, EventArgs e)

    if (listView1.SelectedItems.Count > 0)
    {
        listView1.SelectedItems[0].Remove();
    }
}

     Hem "Göster" seçeneğinde hem de "Sil" seçeneğinde öncelikle herhangi bir satırın seçili olup olmadığını kontrol ediyoruz. Eğer seçili bir satır var ise işleme devam edilmesine izin veriyoruz. listView1.SelectedItems, bize seçili olan satırları verir. Eğer tek satır seçili ise ya da seçili satırların bir tanesini almak istiyorsak listView1.SelectedItems[0] şeklinde kullanabiliriz.

     Projenin tamamını buradan indirebilirsiniz.

YORUMLAR
Email Adresi *
Görüntülenecek İsim *
Yorum *
Paylaş
  • f