C# Dersleri 6 - If Statement

     "if" komutu C# dilinde, diğer birçok programlama dilinde olduğu gibi, bir olasılığın gerçek olup olmadığını kontrol etmemizi sağlar. Mesela elimizdeki değişkenin değerinin 9 olup olmadığını if statement sayesinde test edebiliriz.

     Basit bir uygulama üzerinden konuşalım. Bir Windows form uygulamasına bir adet Button ve bir adet TextBox ekleyip, (Name) propertylerini sırasıyla "btnClick" ve "txtForm" yapalım. Kullanıcı butona tıkladığında, uygulamamız textbox'ta yazılı değeri okuyacak. Eğer(If), textbox'ta yazılı değer "Merhaba" ise, mesaj kutusunda "Selam" yazmasını sağlayacağız. Button kontrolüne çift tıklayarak code behind'a geçelim.     

private void btnClick_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (txtForm.Text == "Merhaba")
    {
        MessageBox.Show("Selam");
    }
}

     C# dilinde if komutundan sonraki parantezlerin içinde, true / false sonuç verecek bir işlem yapmamız gerekir. "==" operandı, operandın sağındaki ve solundaki değerlerin eşit olup olmadığını karşılaştırmamızı sağlar. Bu karşılaştırma sonucunda, değerler aynı ise bu operand "true" değerini verir. Değil ise "false". Yani kısaca textbox'a yazılan değer "Merhaba" mı kontrol et dedik processore. Eğer "Merhaba" ise "Selam" yazan bir mesaj kutusu göster. Değilse hiçbir şey yapma. Projeyi çalıştırıp butona tıkladığımızda hiçbir şeyin tetiklenmediğini görürüz. Ancak textbox'a "Merhaba" yazıp butona tekrar tıklarsanız mesaj kutusunun çıktığını göreceksiniz. 

     Peki textbox'ın değeri "Merhaba" değilse mesaj kutusu göstermek için ne yapabiliriz? Bu durumda da "!=" operandı devreye giriyor. C# dilinde ! işareti, önündeki ifadeyi tersine çevirir. Yani true değer çevirecek bir ifadenin önüne ! koyarsanız, ifade false değer çevirir. Benzer mantıkla, "!=" operandı, "==" operandının tam tersi yani "eşit değilse" anlamına gelir.     

private void btnClick_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (txtForm.Text != "Merhaba")
    {
        MessageBox.Show("Selam");
    }
}

     Else If 

     C# dilinde "Else if" komutu, if kontrolüne ek seçenekler eklemek istediğinizde kullanabileceğiniz bir komut. If - Else if komutlarından oluşan bir kod bloğu yazdığınızda, önce if statement olarak belirttiğiniz koşul kontrol edilir. Eğer bu koşul true sonuç döndürürse, Else if statementları kontrol edilmez bile. Eğer if statement false döndürürse sıradaki else if statement kontrol edilir. Bir if statement altına istediğiniz sayıda else if statement yazabilirsiniz.

     Else

     If ve Else if statementların hiçbiri doğru değilse, else kod bloğu çalışacaktır. Bir if statement altına yalnızca bir else komutu yazabilirsiniz. Bunları kapsayan bir örnek yapalım. Windows form uygulamasında yine yalnızca textbox ve button olması yeterli olacaktır. Button'un click eventine aşağıdaki kodları yazalım :     

private void btnClick_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (txtForm.Text == "Fenerbahçe")
    {
        MessageBox.Show("Sarı - Lacivert!");
    }
    else if (txtForm.Text == "Galatasaray")
    {
        MessageBox.Show("Sarı - Kırmızı!");
    }
    else if (txtForm.Text == "Beşiktaş")
    {
        MessageBox.Show("Siyah - Beyaz!");
    }
    else
    {
        MessageBox.Show("Kırmızı - Beyaz!");
    }
}

     Uygulama, kullanıcıdan textbox aracılığıyla input alıyor. Girilen text, "Fenerbahçe" ise mesaj kutusunda "Sarı - Lacivert!" yazdırıyoruz. Eğer değilse ilk else if satetmenti kontrol ediyor. Girilen text, "Galatasaray" ise mesaj kutusunda "Sarı - Kırmızı!" yazdırıyoruz. Eğer değilse sıradaki else if statement kontrol ediliyor ve girilen text "Beşiktaş" ise mesaj kutusunda "Siyah - Beyaz!" yazdırıyoruz. Eğer girilen text, bizim belirlediğimiz seçeneklerin hiç birisi değilse else komutu çalışıyor ve mesaj kutusunda "Kırmızı - Beyaz!" yazdırıyoruz. 

     If komutu olmadan else if veya else komutları yazamayız. Bu hata oluşmasına sebep olur.

     Projeyi buradan indirebilirsiniz.

YORUMLAR
Email Adresi *
Görüntülenecek İsim *
Yorum *
Paylaş
  • f