C# Dersleri 60 - Formlara Menü Eklemek

     Masaüstü projeler hazırlarken, kullandığımız hemen hemen her programda olduğu gibi biz de kullanıcılara menülerle çeşitli fonksiyonellik sunmak isteriz. C#'da ToolStrip kontrolünü masaüstü uygulamalarımıza menü eklemek için kullanabiliriz. 

     Bir forma menu eklemek istediğimizde Toolbox'tan Menus&Toolbars sekmesindeki ToolStrip kontrolünü forma sürüklemek yeterli olur.

C# İle Forma Menü Eklemek

     ToolStrip kontrolünün sağ tarafında çıkan ok işaretine tıklayarak menüde görünme şeklini değiştirebiliriz. Özel durumlar dışında en çok kullanılan seçenekler DropDownButton ve Button diyebiliriz. ToolStrip tipini DropDownButton yapalım ve bir iki seçenek ekleyelim : 

C# ToolStrip DropDownButton

     Ekran görüntüsünde solda Designer görüntüsünü, sağda ise çalıştırıldığındaki görüntüsünü görebilirsiniz.

     ToolStrip DropDownButton olarak eklenen bir menünün görüntüsü varsayılan olarak resim(Image) gelir. Resim yerine yazı görünmesini istersek, bu kontrol seçiliyken, Properties penceresindeki DisplayStyle özelliğini kullanabiliriz.

ToolStrip DisplayStyle

     DisplayStyle seçeneğini Text yaparak menüdeki seçeneğin yazı olarak görünmesini sağlayabiliriz. Eğer hem yazı hem de resim görünsün isterseniz "ImageAndText" seçeneğini seçtikten sonra DropDownItems özelliğinden .ico uzantılı resim dosyanızı seçebilirsiniz.

     Menüdeki herhangi bir seçeneğin üzerine çift tıkladığınızda, tıpkı bir button gibi, bu seçeneğe tıklandığında yapılacak işlemleri kodlayabilirsiniz.

YORUMLAR
Email Adresi *
Görüntülenecek İsim *
Yorum *
Paylaş
  • f