C# Dersleri 7 - Checkbox ve Radio Button

     Uygulamalarımızda kullanıcılara seçenekler sunmak için, Checkbox ve Radio Button kontrollerini kullanırız. Checkbox, kullanıcının seçenekler arasından birden fazlasını seçebilmesine olanak sağlarken, Radio Button seçeneklerden yalnızca bir tanesini seçebilmesine izin verir.

     Bir Windows form uygulaması oluşturalım. Bu formda Checkbox(Toolbox -> Common Controls -> Checkbox) ve Radio Button(Toolbox -> Common Controls -> Radio Button) kullanarak bir örnek yapacağız. Forma iki adet GroupBox(Toolbox -> Containers -> GroupBox) ekleyelim. Form kontrollerinin grup gibi hareket edebilmesi için GroupBox kontrolünü kullanırız. Diğer kontrolleri düzenli tutabilmek için kullandığımız bir kontrol diyebiliriz yani(Container). Eklediğimiz GroupBox'lardan birinin Text propertysini "Hangi Renkleri Seversin?", diğerinin Text propertysini "Hangi Takımlısın?" yapalım. Daha sonra renkler GroupBox'ına Checkbox kontrolleri ekleyip, bu Checkbox'ların Text propertylerini değiştirerek renk isimleri yapalım. Takım GroupBox'ına Radio Buttonlar ekleyip Text'lerini takım isimleriyle değiştirelim. Formun son görüntüsü aşağıdaki gibi olmalı :

Checkbox ve Radio Buttonlardan Oluşan Form

     Projeyi çalıştırıp test edelim. Checkbox'lardan istediğiniz kadarını seçebiliyorken, Radio Button'lardan yalnızca bir tanesini seçebiliyor olmalısınız. Kullanıcı "Seçilen Renkler" butonuna tıklayınca, seçtiği renkleri MessageBox'ta göstereceğiz. "Seçilen Takım" butonuna tıkladığındaysa seçtiği takımı MessageBox'ta göstereceğiz. Şimdi projeyi durdurup "Seçilen Renkler" butonuna tıklanınca olacak işlemleri kodlayalım.     

private void btnRenk_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string renkler = "";

    if (checkBox1.Checked)
    {
        renkler = renkler + checkBox1.Text + "\r\n";
    }

    if (checkBox2.Checked)
    {
        renkler = renkler + checkBox2.Text + "\r\n";
    }

    if (checkBox3.Checked)
    {
        renkler = renkler + checkBox3.Text + "\r\n";
    }

    if (checkBox4.Checked)
    {
        renkler = renkler + checkBox4.Text + "\r\n";
    }

    if (checkBox5.Checked)
    {
        renkler = renkler + checkBox5.Text + "\r\n";
    }

    MessageBox.Show(renkler);
}

     C# dilinde if statement olarak true / false sonuç döndürecek bir kod cümlesi yazmamız gerektiğini daha önceki bir makalede konuşmuştuk. "checkBox1.Checked", checkBox1 seçili ise true, değilse false sonuç döndürecektir. "\r\n" bir kaçış karakteridir ve yeni satır anlamına gelir.

     String değerler arasında "+" işlemi, stringleri birleştirmemizi sağlar. Önce "renkler" adında bir string değişken oluşturuyoruz. Değer olarak da boş string atıyoruz. Daha sonra her bir Checkbox'ı kontrol edip, eğer seçili ise o Checkbox'ın değerini renkler değişkenine ekliyoruz. En sonda da MessageBox'ta renkler değişkenini gösteriyoruz. 

     "Seçilen Takım" butonu için yazacağımız kod, "Seçilen Renkler" butonuna yazdığımız kod ile neredeyse aynı. Yalnızca 5 farklı if statement yerine if - else if statementlar ile ilerleyeceğiz.      

private void btnTakim_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string takim = "";

    if (radioButton1.Checked)
    {
        takim = radioButton1.Text;
    }
    else if (radioButton2.Checked)
    {
        takim = radioButton2.Text;
    }
    else if (radioButton3.Checked)
    {
        takim = radioButton3.Text;
    }
    else
    {
        takim = "Takım Seçmediniz";
    }

    MessageBox.Show(takim);
}

     Projeyi buradan indirebilirsiniz. 

YORUMLAR
Ata
Mart 5, 2019 17:44
çok faydalı teşekkürler
Email Adresi *
Görüntülenecek İsim *
Yorum *
Paylaş
  • f