Kullanıcı uygulamanızda bir butona tıkladığında, imleci hareket ettirdiğinde, klavyesindeki tuşlara bastığında uygulamanızın bunu yakalayıp buna uygun işlemler yapmak istersiniz. Bu konuda eventleri kullanabilirsiniz. Aslında...

Bazı projelerimizde, oluşturduğumuz classlara class dışından da etki etmemiz gerekebilir. Classa duruma özel property ya da methodlar eklemek isteyebiliriz. C# dilinde bu ihtiyacımızı...

C# dilinde oluşturduğumuz bazı nesnelerin dizi veya listelere benzer şekilde davranmasını isteriz. Indexerlar oluşturduğumuz nesnelerin index değerlerine sahip olmasını ve bu index değerleri sayesinde...

C# dilinde Interface, classlara hangi methodları ve hangi propertyleri kullanmak zorunda olduklarını söylemenizi sağlayan yapılardır. Interface içinde sadece tanımlama yapılır, kod blokları olmaz. Bir nevi classlar için bir şablon oluşturmuş olursunuz Interface'ler sayesinde...

Object Oriented programlama dillerinde en önemli yapı taşlarından birisi miras(inheritance) yapısıdır. Miras, başka bir classın private olmayan elemanlarını kullanabilen yeni bir class oluşturabilmemize olanak sağlar. Miras yoluyla oluşturulan...

Daha önceki makalelerde tam olarak ne olduğunu açıklamasak da propertyleri defalarca kullandık. Örneğin bir Textbox'ta yazan değeri almak için kullandığımız "textbox1.Text" kod cümlesinde "Text", Textbox classının bir propertysidir...

C# dilinde methodların, classların ve diğer elemanların erişilebilirliğini belirlediğimiz keywordlere erişim belirleyici(Access Modifiers) denir. Erişim belirleyicileri uygulamamızın güvenliğini sağlamak için kullanırız. C# dilinde 5 erişim belirleyici vardır...

Bir Class'ın yeni bir nesnesini oluştururken çoğu zaman bazı default değerler atamak isteriz. Constructor'lar bu konuda bize yardımcı olurlar. Constructor'ları kısaca, bir Class'tan yeni bir nesne oluşturulurken çalışan method olarak tanımlayabiliriz...

Object Oriented Programming dillerinin temel yapı taşı Class(sınıf)'tır. Class soyut bir veri tipidir. Bir Class'tan oluşturulan somut tip nesnedir. Bir Class'ın barındırdığı method ve propertyler, o Class'ın nasıl davranacağını belirler...