C# dilinde Clipboard classı, clipboarda data atmayı ve clipboarddaki dataya erişebilmemizi sağlar. Kullanımı gayet kolay bir classtır. Bir yazı kopyalamak istersek yalnızca Clipboard.SetText() methodunu kullanabiliriz...