Tek formdan oluşan uygulamalar genellile ya işimizi görmek için yeterli olmaz; ya da çok kullanışsız olur. Projelerimizde çoğu zaman birden fazla form ile çalışmak isteriz. Bu makalede yeni form oluşturup kullanıcı ekranına getirelim ve bu yeni forma parametre...

Bir Class'ın yeni bir nesnesini oluştururken çoğu zaman bazı default değerler atamak isteriz. Constructor'lar bu konuda bize yardımcı olurlar. Constructor'ları kısaca, bir Class'tan yeni bir nesne oluşturulurken çalışan method olarak tanımlayabiliriz...