C# dilinde tip dönüşümü(Type Conversion), bir data tipindeki verinin başka bir data tipine dönüştürülmesidir. Çoğunlukla Convert classını kullanarak yaparız bu dönüşümleri. Convert classını küçük büyük her türlü projede...