Değişken(Variable), data saklamamızı ve tekrar kullanabilmemizi sağlar. C#'da her değişkenin belirli bir tipi vardır. Bu tip, değişken için RAM'de ayrılacak boyutu ve değişkenin alabileceği değerlerin özelliklerini belirler...