C# dilinde oluşturduğumuz bazı nesnelerin dizi veya listelere benzer şekilde davranmasını isteriz. Indexerlar oluşturduğumuz nesnelerin index değerlerine sahip olmasını ve bu index değerleri sayesinde...

Diziler, benzer tipteki değişkenleri bir arada tutabilen bir değişkendir. Diziler bir referans tiptir. Skalar bir değişken aynı anda yalnızca bir data tutabilirken, diziler birden fazla data tutabilir. C# dilinde diziler indexi 0'dan başlar; yani ilk dizi elemanının indexi...