C# dilinde System.Net namespace'inde bulunan WebClient classı, projelerimizde sıklıkla kullandığımız classlardan birisi. Bu classı; bir url üzerinden xml / json data çekmek istediğinizde, uzak sunucudan dosyalar çekmek istediğinizde...