C# dilinde System.Net namespace'inde bulunan WebClient classı, projelerimizde sıklıkla kullandığımız classlardan birisi. Bu classı; bir url üzerinden xml / json data çekmek istediğinizde, uzak sunucudan dosyalar çekmek istediğinizde...

C# dilinde dosya oluşturmak, taşımak, silmek gibi dosya düzeyinde işlemler yapmak istediğimizde File classı işimizi görecektir. Daha önceki bir makalede Directory classından bahsetmiştim. File classı ve Directory classı birçok...

C# dilinde klasör oluşturmak, silmek, taşımak gibi işlemleri Directory classını kullanarak yapabiliriz. Directory classı System.IO kütüphanesi içindedir, dolayısıyla bu classı kullanabilmek için "using System.IO" kod cümlesini kullanarak bu kütüphaneyi eklemiş...

Daha önceki bir makalemde OpenFileDialog kullanarak kullanıcıların dosya seçebilmesine imkan sağlamayı anlatmıştım. Aynı şekilde eğer kullanıcının klasör seçmesini istiyorsak FolderBrowserDialog kullanabiliriz. C# dilinde FolderBrowserDialog classı, kullanıcının bilgisayarındaki klasörlerin listelenmesini...

SaveFileDialog, kullanıcıların dosyayı kayıt edebileceği konumu seçmesini sağlar. Kullanımı tıpkı OpenFileDialog gibidir...

C# dilinde StreamWriter classı, dosyaların içeriğini değiştirebilmemizi sağlar. Tıpkı StreamReader gibi, bu class da System.IO kütüphanesindedir ve using keywordu ile bu kütüphaneyi referans göstermek gerekir...

C# dilinde StreamReader classı, dosyaların içeriğini okumamızı sağlar. Bu class System.IO kütüphanesi içindedir. Bu demek oluyor ki StreamReader classını kullanabilmek için kod yazdığınız classın(form da bir classtır) en üstündeki...

Projelerimizde kullanıcıların dosya işlemleri yapmasını isteyebiliriz. OpenFileDialog kontrolü, açılan pencere yardımıyla kullanıcının dosya seçebilmesine olanak sağlar...