C# dilinde methodların, classların ve diğer elemanların erişilebilirliğini belirlediğimiz keywordlere erişim belirleyici(Access Modifiers) denir. Erişim belirleyicileri uygulamamızın güvenliğini sağlamak için kullanırız. C# dilinde 5 erişim belirleyici vardır...