C# dilinde dosya oluşturmak, taşımak, silmek gibi dosya düzeyinde işlemler yapmak istediğimizde File classı işimizi görecektir. Daha önceki bir makalede Directory classından bahsetmiştim. File classı ve Directory classı birçok...

SaveFileDialog, kullanıcıların dosyayı kayıt edebileceği konumu seçmesini sağlar. Kullanımı tıpkı OpenFileDialog gibidir...

C# dilinde StreamReader classı, dosyaların içeriğini okumamızı sağlar. Bu class System.IO kütüphanesi içindedir. Bu demek oluyor ki StreamReader classını kullanabilmek için kod yazdığınız classın(form da bir classtır) en üstündeki...

Projelerimizde kullanıcıların dosya işlemleri yapmasını isteyebiliriz. OpenFileDialog kontrolü, açılan pencere yardımıyla kullanıcının dosya seçebilmesine olanak sağlar...