İki olasılıklı bir if-else statementiniz varsa bunu C# dilinde ternary operatörünü kullanarak tek satıra indirmeniz mümkün...

Uygulamalarımızda kullanıcılara seçenekler sunmak için, Checkbox ve Radio Button kontrollerini kullanırız. Checkbox, kullanıcının seçenekler arasından birden fazlasını seçebilmesine olanak sağlarken, Radio Button seçeneklerden yalnızca...

"if" komutu C# dilinde, diğer birçok programlama dilinde olduğu gibi, bir olasılığın gerçek olup olmadığını kontrol etmemizi sağlar. Mesela elimizdeki değişkenin değerinin 9 olup olmadığını if statement sayesinde test edebiliriz...