C# dilinde Interface, classlara hangi methodları ve hangi propertyleri kullanmak zorunda olduklarını söylemenizi sağlayan yapılardır. Interface içinde sadece tanımlama yapılır, kod blokları olmaz. Bir nevi classlar için bir şablon oluşturmuş olursunuz Interface'ler sayesinde...