C# dilinde klasör oluşturmak, silmek, taşımak gibi işlemleri Directory classını kullanarak yapabiliriz. Directory classı System.IO kütüphanesi içindedir, dolayısıyla bu classı kullanabilmek için "using System.IO" kod cümlesini kullanarak bu kütüphaneyi eklemiş...

Daha önceki bir makalemde OpenFileDialog kullanarak kullanıcıların dosya seçebilmesine imkan sağlamayı anlatmıştım. Aynı şekilde eğer kullanıcının klasör seçmesini istiyorsak FolderBrowserDialog kullanabiliriz. C# dilinde FolderBrowserDialog classı, kullanıcının bilgisayarındaki klasörlerin listelenmesini...