C# yazılım diliyle kodladığımız uygulamalarımızda Listview kontrolünü kullanıcılara basit listeler gösterebilmek için kullanırız. Toolbox'taki Common Controls sekmesinden bir listview kontrolünü forma ekleyerek...