Asal sayılar, 1 veya kendisinden başka bir doğal sayıya bölünemeyen doğal sayılardır. 2'den başlayıp, kullanıcının girdiği sayıya kadar tüm asal sayıları bulan bir Windows form uygulaması yapalım...

  • Haziran 15, 2016
  • /
  • Yorum Yok

Tarihteki ilk şifreleme yöntemlerinden birisi Sezar Şifresi'dir. Bu şifreleme yöntemi, bir metindeki tüm harflerin, kendisinden 3 sonra gelen harfe dönüştürülmesiyle sağlanır. Örneğin "deneme" kelimesi, Sezar şifresi ile...

Faktöriyel fonksiyonu verilen pozitif tamsayının kendisinden önceki bütün tamsayılarla 1'e inilinceye kadar çarpılması sonucunda elde edilen çarpımı gösterir. For döngüsünün anlaşılması için en kolay örnek olduğunu düşünüyorum...

100'e kadar olan sayıların çarpımını hesaplayacak bir uygulama yazmak istesek; 1*2*3*....*99*100 şeklinde tüm sayıları yazmanın nasıl bir işkence olduğunu düşünün. Kaldı ki bu kodu yazsanız bile...