Yazılım dillerinde, birbirinden bağımsız iş parçacıklarının her birine Thread ismi verilir. C# dili ve daha doğrusu .Net ortamı, aynı anda birden fazla Thread kullanmamıza olanak sağlar, yani farklı işlemler için birden fazla Thread tanımlayabilir ve bunların aynı anda...

Kullanıcı uygulamanızda bir butona tıkladığında, imleci hareket ettirdiğinde, klavyesindeki tuşlara bastığında uygulamanızın bunu yakalayıp buna uygun işlemler yapmak istersiniz. Bu konuda eventleri kullanabilirsiniz. Aslında...

C# dilinde skaler data tiplerinin yanında referans data tipleri(reference type) de olduğundan daha önceki makalelerde bahsetmiştik. Delegate, method referansları tutabilen bir referans tiptir. C veya C++ dillerindeki function pointerlara benzerler. Birçok kullanımı vardır. Örneğin...

Bazı uygulamalarda bir başka method ile neredeyse aynı, sadece çok küçük farklar barındıran methodlar yazmamız gerekir. Böyle durumlarda yeni isimlerle yeni methodlar oluşturmak kod kirliliğine sebep olacağı gibi...

Bir Class'ın yeni bir nesnesini oluştururken çoğu zaman bazı default değerler atamak isteriz. Constructor'lar bu konuda bize yardımcı olurlar. Constructor'ları kısaca, bir Class'tan yeni bir nesne oluşturulurken çalışan method olarak tanımlayabiliriz...

Object Oriented Programming dillerinin temel yapı taşı Class(sınıf)'tır. Class soyut bir veri tipidir. Bir Class'tan oluşturulan somut tip nesnedir. Bir Class'ın barındırdığı method ve propertyler, o Class'ın nasıl davranacağını belirler...

Asal sayılar, 1 veya kendisinden başka bir doğal sayıya bölünemeyen doğal sayılardır. 2'den başlayıp, kullanıcının girdiği sayıya kadar tüm asal sayıları bulan bir Windows form uygulaması yapalım...

Method, isim verip istediğimiz zaman tekrar kullanabileceğimiz kod bloklarıdır. Bir uygulamada aynı kod bloğunun tekrar tekrar çalışması gerekiyor olabilir. Aynı kod bloğunu farklı yerlere yazmak(ya da kopyalamak) kod kirliliğine yol açacak ve kodunuzun...