C# dilinde StreamReader classı, dosyaların içeriğini okumamızı sağlar. Bu class System.IO kütüphanesi içindedir. Bu demek oluyor ki StreamReader classını kullanabilmek için kod yazdığınız classın(form da bir classtır) en üstündeki...

Projelerimizde kullanıcıların dosya işlemleri yapmasını isteyebiliriz. OpenFileDialog kontrolü, açılan pencere yardımıyla kullanıcının dosya seçebilmesine olanak sağlar...