Bazı projelerimizde, oluşturduğumuz classlara class dışından da etki etmemiz gerekebilir. Classa duruma özel property ya da methodlar eklemek isteyebiliriz. C# dilinde bu ihtiyacımızı...