Daha önceki makalelerde tam olarak ne olduğunu açıklamasak da propertyleri defalarca kullandık. Örneğin bir Textbox'ta yazan değeri almak için kullandığımız "textbox1.Text" kod cümlesinde "Text", Textbox classının bir propertysidir...