Hatanın uzun versiyonu : Could not allocate space for object ‘xxx’.’yyy’ in database ‘zzz′ because the ‘PRIMARY’ filegroup is full.

Tam hata metni : "PageHandlerFactory-Integrated" işleyicisinin modül listesinde hatalı "ManagedPipelineHandler" modülü var. Bu hata, Asp.Net 4.0'ın register edilmemiş olmasından kaynaklanır. Çözümü ise basittir...