C# dilinde bir string veriyi, belli bir düzene göre parçalara ayırmak istediğimizde Split() methodunu kullanabiliriz. Split methodunun dönüş tipi string dizisidir. Küçüklü büyüklü hemen her projede sıklıkla ihtiyaç duyulan bir methoddur.