Hatanın uzun versiyonu : Could not allocate space for object ‘xxx’.’yyy’ in database ‘zzz′ because the ‘PRIMARY’ filegroup is full.

  • Haziran 6, 2016
  • /
  • Yorum Yok

Entity framework, tablolarımızda Insert, Update, Delete komutlarını çalıştırmamızı sağlayan otomatik oluşturulmuş sorgular içerir. Ancak bazen bunlar tek başına yeterli olmaz ve daha karmaşık işlemler yapmamız gerekir. Bu komutları pas geçip kendi oluşturduğumuz...