SaveFileDialog, kullanıcıların dosyayı kayıt edebileceği konumu seçmesini sağlar. Kullanımı tıpkı OpenFileDialog gibidir...

C# dilinde StreamWriter classı, dosyaların içeriğini değiştirebilmemizi sağlar. Tıpkı StreamReader gibi, bu class da System.IO kütüphanesindedir ve using keywordu ile bu kütüphaneyi referans göstermek gerekir...